Francia keto diéta

Általános Szerződési Feltételek

A

www.prodietix.hu

weboldalról nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2019. 8.1. napjától


 

Termékismertetés

A Prodietix magas fehérjetartalmú termékek Franciaországban készülnek, kizárólag a legjobb minőségű természetes alapanyagokból (például tejből, tojásfehérjéből, szójából, tejsavóból). Ezek számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, melyekre az emberi szervezetnek naponta szüksége van.

A Prodietix fehérjediéta sokféle speciális protein-ételt kínál. Ezek nem csak ízletesek, de egészségesek is, és teljesen kiválthatják a szokásos napi étrendet. Több tucat sós vagy édes ételféleség közül lehet választani: levesek, rántották, tészták, kenyér, kekszek, hideg és meleg italok, palacsinta, smoothie, krémek, sütemények. Ezek megfelelnek a vonatkozó nemzeti és közösségi (Európai Unió) szabályozásnak is, a Szolgáltató ISO 22000 és 22000 FSSC tanúsítványokkal rendelkezik. A Prodietix fehérjetartalmú ételek könnyen elkészíthetők, a sokféle recept pedig élvezhetővé teszi a diétát.

A Prodietix diétás programok hossza kortól, nemtől, jelenlegi testsúlytól, és az elérni kívánt testsúlytól függ. Minél többet kíván leadni valaki, annál hosszabb diétás program kiválasztása javasolt. Minden diétás program három szakaszból áll. Az első fázisban a napi étrend csak fehérjetartalmú ételekből és a megengedett zöldségekből áll. Ezt a fázist „súlycsökkentésnek” nevezhetjük, mivel beindul, illetve létrejön a ketózis nevű folyamat. A súlycsökkenés ebben a fázisban a leginkább szembetűnő, ideális esetben 2–3 kg leadása sikerülhet hetente. A második „stabilizáció” fázis, és a harmadik „rögzítés” fázis legfőbb célja a jojó-effektus megelőzése, így fokozatosan visszatérhetünk a hétköznapi étkezésekhez, a szénhidrátok és zsírok fokozatosan újra bevonhatók. Ha azonban a diéta már az első fázisban véget érne, amikor a szervezet még nem szokta meg a szénhidrátok és a zsír bevitelét, akkor nagy mennyiségben állítana elő a szervezet inzulint, hogy a hirtelen megjelent energiát a „rosszabb időkre” tárolhassa. Ez ún. jojó-effektushoz vezet. A Prodietix fehérjediéta egy hatékony és egészséges fogyókúra-módszer garantált eredménnyel – ha a szabályait pontosan követik.

Preambulum

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) célja, hogy Megrendelők számára közérthetően és átlátható módon szabályozza a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszonyt, és tájékoztatást nyújtson a megrendelést érintő egyéb feltételekről, körülményekről. A jelen Általános Szerződési Feltételek egyes feltételei a jogszabály alapján nem vonatkoznak a végfelhasználónak nem minősülő Megrendelőkre (az ún. Viszonteladókra), amit jelen Általános Szerződési Feltételek esetenként külön is jelöl.

A végfelhasználói minőségre való figyelemfelhívás elmaradása nem keletkeztet (a végfelhasználónak nem minősülő Megrendelők vonatkozásában a végfelhasználókéval azonos védettséget biztosító) fogyasztói jogállást. Így pl. a viszonteladással foglalkozó vállalkozók vagy cégek– önmagukat a megrendelés során fogyasztóként feltüntetve– nem kérhetik a területi Békéltető Testület eljárását, vagy nem gyakorolnak pl. ún. indoklás nélküli elállási jogot sem.

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások vonatkoznak, a Ptk-ban foglalt rendelkezések pedig külön kikötés nélkül is irányadók.

A Weboldalon keresztül történő termékértesítés, illetve szolgáltatásnyújtás során létrejött jogviszony nyelve a magyar. A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket a hatályos jogszabályok előírása szerint teszi közzé a Megrendelő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban, a Weboldal nyitólapjáról elérhetően, az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével, megőrzésre alkalmas módon.

I. Általános információk

I.1. Szolgáltató adatai

A Szolgáltató cégneve:                                Prodietix, s.r.o.

A Szolgáltató képviselőjének neve:               Miroslav Mlejnek ügyvezető (Kézbesítési megbízottja: Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda, 1061 Budapest, Andrássy út 11.)

A Szolgáltató székhelye:                              Cseh Köztársaság, 170 00, Prága, Bubenská 43

A Szolgáltató telefonszáma:                         +36 30 1636 123

A Szolgáltató e-mail elérhetősége:                info@prodietix.hu

A Szolgáltató az Interneten:                          https://www.prodietix.hu

A Szolgáltatót nyilvántartó szervezet:            Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A Szolgáltató cégjegyzékszáma:                  01-09-334002

A Szolgáltató adószáma:                             268 34 871

A Szolgáltató EU adószáma:                        CZ268 34 871

Szakmai érdek-képviseleti szerv:                  Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (C000000631337)

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Iroda és levelezési címe:                              1062 Budapest, Andrássy út 100.

Telefon:                                                      +36 30 1636 123

E-mail:                                                        info@prodietix.hu

Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 9 -17 óra között hívható.

I.2. Tárhelyszolgáltató adatai

Tárhelyszolgáltató neve:                              Ing. Ján Forgáč (egyéni vállalkozó)

Tárhelyszolgáltató székhelye:                       Tesaříkova 1022/5, 102 00, Praha 10 – Hostivař, IČO: 71909788

Tárhelyszolgáltató e-mail elérhetősége:        info@artfocus.cz, jforgac@gmail.com

I.3. A jelen ÁSZF alapfogalmai

Weboldal:                           a Szolgáltató által üzemeltetett hivatalos weboldal, beleértve annak minden aloldalát is (www.prodietix.hu)

Szolgáltató:                        a Weboldal üzemeltetője, a Weboldalon kínált terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó I.1. pontban meghatározott jogi személy.

Termék:                              a Weboldalon a Szolgáltató által kínált, és megrendelése esetén elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében értékesített termék, amelyhez a Megrendelő egyedileg fér hozzá.

Szolgáltatás:                       a Weboldalon a Szolgáltató által kínált, és megrendelése esetén elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a Megrendelő egyedileg fér hozzá.

Megrendelő:                       az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a Szolgáltató által a Weboldalon kínált termék megvásárlása, vagy szolgáltatás igénybevétele érdekében a Szolgáltatóval bármely formában (pl. távollévő felek között elektronikus eszköz igénybevételével, akár ráutaló magatartással is) szerződést köt, és ennek keretében terméket vásárol és/vagy szolgáltatást vesz igénybe, valamint a jelen ÁSZF-et és a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóját tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Megrendelő természetes személy vagy jogi személy is lehet.

Fogyasztó:                          az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes (vagy a kialakult bírói gyakorlat tükrében jogi személy), aki (/amely) a Weboldalon megrendelt terméket és/vagy igénybe vett szolgáltatást kizárólag saját fogyasztására vagy felhasználására, önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljárva, a termék/szolgáltatás továbbértékesítésének szándéka nélkül vásárolja meg, veszi igénybe.

Viszonteladó:                     az a kiskereskedelmi tevékenységet végző Megrendelő, aki a Weboldalon megrendelt terméket és/vagy igénybe vett szolgáltatást lényeges átdolgozás nélkül önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körében, saját nevében, saját javára és felelősségére harmadik személy részére értékesíti.

Kormányrendelet:               a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

„Geoblocking” rendelet:     Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról.

Számviteli tv.:                     2000. évi C. törvény a számvitelről.

Ptk.:                                    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

Fgytv.:                                1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről.

I.4. A Szolgáltatás általános bemutatása

A Szolgáltató a Franciaországban működő Prodietic fehérjediéta termékek hivatalos magyarországi forgalmazójaként a Weboldalon keresztül Prodietix néven kínál fehérjediéta termékeket, és más márkatermékeket a végfelhasználónak minősülő Megrendelők részére. A Szolgáltató a Weboldalon keresztül a Prodietix fehérjediéta termékeken kívül eső egyes élelmiszereket és az élelmiszerek előkészítését könnyítő konyhai eszközt (pl. Prodietix Shaker) is forgalmaz, valamint recepteket tesz közzé.

A Szolgáltató által a Weboldalon keresztül történő szállítási lehetőségek és díjak kizárólag Magyarország területén érvényesek. Ha valamely terméket a Megrendelő kérésére a Szolgáltató Magyarország területén kívülre szállítja, úgy a csomagolással és az áru leszállításával kapcsolatos költségek egyedileg kerülnek meghatározásra, beleértve a termék vonatkozásában megfizető adókat és más költségeket is. Eltérhetnek ugyanis az adóterhek, melyek vonatkozásában a Szolgáltató többletteher vagy költség viselésére nem kötelezhető.

A Szolgáltató által a Weboldalon kínált termékeket, szolgáltatásokat jogképességgel rendelkező jogi személyek, illetve 14. életévüket betöltött vagy annál idősebb természetes személyek vehetik igénybe. Ha a Megrendelő már 14 éves elmúlt, de a 18. életévét még nem töltötte be, akkor természetes személy Megrendelőként a szüleivel vagy egyéb törvényes képviselőjével együtt a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmezését követően használhatja a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalt.

II. Regisztráció

II.1. Böngészés

A Weboldal böngészésének nem feltétele az előzetes regisztráció.

II.2. A számlázási cím regisztrációja

A termékek megrendelésének nem feltétele, hogy a Megrendelő előzetesen regisztrálja a számlázáshoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatait a Weboldalon. A regisztráció egyik kényelmi előnye az, hogy a visszatérő Megrendelők mentesülhetnek későbbi megrendeléseiknél az adataik újbóli megadásától. A regisztrált Megrendelők rendelése eltárolódik, új rendeléshez elegendő csak egyes termékeket törölni, kicserélni, vagy újakat hozzáadni.

További előnye a számlázási cím regisztrációjának, hogy a Weboldalon kínált termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban felmerült fogyasztói panasz esetén a Szolgáltató könnyebben tud kapcsolatba lépni a Megrendelővel. Így a Szolgáltató az esetleges fogyasztói igényt is gyorsabban, hatékonyabban lesz képes teljesíteni.

A regisztráció során megadott adatokat a Weboldal eltárolja, és a https://www.prodietix.hu/kosar oldalon kitöltendő „Számlázási cím” alatti rovatokat automatikusan fogja ezekkel kitölteni. Az adatok módosítása bármely megrendelés során egyedileg is lehetséges, az adatok egyszerűen átírhatók. A regisztrációval kapcsolatos bővebb leírás a https://www.prodietix.hu/a-regisztracio-elonyei oldalon olvashatók.

A Szolgáltató a https://www.prodietix.hu/szemelyes-adatok-kezelesenek-feltetelei oldalon az adatvédelmi tájékoztatóban kifejtetteknek megfelelően a legutolsó rendelés napjától számított 2 (kettő) évig őrzi a Megrendelő adatait.

A számlázási cím regisztrációja során bekért adatok:

II.2.1.1. Felhasználói adatok: e-mail cím, jelszó

II.2.1.2.  Számlázási cím adatai: teljes név, vezetéknév külön is, telefonszám (nem kötelező), irányítószám, utca, házszám, város.

II.3. A szállítási cím regisztrációja

Ha a Megrendelő más névre és címre kéri a terméket szállítani, mint ahová a számlát kéri kiállítani, úgy a https://www.prodietix.hu/regisztracio lapon a számlázási cím melletti jelölőnégyzet pipálásával ezt jelölheti („A szállítási cím eltér a számlázásitól”). Ez esetben megadhatja a számlázási címtől eltérő szállítási cím adatait.

II.3.1.     A szállítási cím regisztrációja során bekért adatok – a szállítási cím adatai: teljes név, vezetéknév külön is, telefonszám, irányítószám, utca, házszám, város;

II.3.2.     Amennyiben a Megrendelő szállítási adatai megegyeznek a fent megadott számlázási adatokkal, úgy a jelölőnégyzet érintetlenül hagyása mellett a Weboldal szállítási cím adatként a számlázási cím adatként megjelölt adatokat használja fel.

 

II.4. Céges megrendelések

A https://www.prodietix.hu/kosar oldalon a „Cég számára vásárolom” jelölőnégyzet bepipálásával (a megrendelt termékek és a számlázási cím alatt) láthatóvá válik a „Vállalat adatai” rovat, amelyben kitölthetők (kötelező jelölés nélkül) az alábbiak: „Cégnév”, „A rendelés belső száma”, „Cégjegyzék szám”, „Adószám”. A Szolgáltató nagykereskedelmi tevékenységgel nem foglalkozik, így nem vizsgálja a Megrendelő viszonteladói szándékát sem.

III. Megrendelés

III.1. A megrendeléshez kapcsolódó általános információk

A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetők meg. A megrendelt termékeket logisztikai partnereink kézbesítik. A Megrendelők kényelme érdekében a logisztikai partnerek és szállítási feltételeik a https://www.prodietix.hu/szallitasi-lehetosegek lapon is feltüntetésre kerülnek. Ezek frissítése a logisztikai partner tájékoztatása alapján történik, naprakészségükért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Weboldalon történő megrendelést követően a megrendelésnek a Szolgáltató általi visszaigazolásával elektronikus úton kötött szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között. A szerződéskötés napja a megrendelés visszaigazolásának napja.

Az elektronikus úton létrejött szerződés nem minősül ún. „írásbeli szerződésnek”, de a megrendelést és a visszaigazoló e-mailt a Megrendelő későbbi tájékozódása, esetleges jogérvényesítésének hatékonyabb lebonyolítása, valamint a Számviteli tv. által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében a Szolgáltató a megrendeléstől számított 6. naptári év utolsó napjáig a Webshop adatbázisában megőrzi. A Megrendelő az ügyletről kap egy papír alapon kinyomtatott számlát. Jelen rendelkezést azonban nem lehet kiterjesztően értelmezni, többek között a polgári jogi elévülés szabályai vonatkozásában sem.

A Weboldalon történő megrendelés feltétele, hogy a Megrendelő megismerje és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, valamint elismerje, hogy a Szolgáltató a Kormányrendelet értelmében a szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint a Megrendelő a Weboldal menüelemeit, és jelölőnégyzeteit használva megjelöli a megrendelni kívánt terméket, majd a szükséges adatok megadásával és a fizetés, valamint a szállítás módjának kiválasztásával, végül a „Rendelés elküldése” gombra kattintással a termékek megvásárlására irányuló jognyilatkozatot, kötelező vételi ajánlatot tesz.

A megrendeléssel létrejött szerződés alapján a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli az általa kiválasztott és megrendelt szolgáltatás tekintetében. A Szolgáltató azon tényre, amely szerint a megrendelés a Megrendelő fizetési kötelezettségét keletkezteti, egyértelműen megfogalmazott felirat formájában (”Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés”) is felhívja a Megrendelő figyelmét a Megrendelés gombra történő kattintáskor. Amennyiben ezen tájékoztatást a Megrendelő megismerte és annak tartalmát magára nézve kötelezőnek elfogadja, az elfogadást jelentő gombra kattintva véglegesítheti megrendelését.

Az elektronikus úton kötött szerződés tekintetében a szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik. Ez a rendelkezés nem érinti a „Geoblocking rendelet” területi és nyelvi megkülönböztetésre vonatkozó tilalmát. A Weboldalt bárki használhatja és azon megrendelést kezdeményezhet, aki érti annak nyelvét, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, különös tekintettel a fizetési lehetőségekre és a szállítási feltételekre.

III.2. A Megrendelés menete

A Megrendelő kényelme érdekében a https://www.prodietix.hu/regisztracio lapon számlázási cím regisztrálható.

III.2.1. Bejelentkezés

Amennyiben a Megrendelő már regisztrálta adatait a Weboldalon, úgy célszerű a termékek kiválasztása előtt bejelentkeznie, megkönnyítve ezzel a megrendelő űrlap kitöltését.

Ha a Megrendelő jogi személyként vásárol, úgy a https://www.prodietix.hu/kosar lapon a megrendelés véglegesítéséhez szükséges számlázási és szállítási adatokat követően jelölheti a „Cég számára vásárolom” jelölőnégyzetet. Az ennek hatására megjelenő szövegmezőkbe értelemszerűen beírhatja a céges adatait. Megrendelő azonban viszonteladóként nem minősülhet fogyasztónak, így a fogyasztóvédelmi szabályok, illetve jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései sem vonatkoznak rá.

III.2.2. Termékcsoportok

Megrendelő az alábbi Termékcsoportok közül választhat termékkategóriát:

 • Diétás programok: a kiválasztott fogyókúrás program egy-egy fázisának és jellegének megfelelő számú tasak az adott fogás elkészítéséhez szükséges alapanyaggal.
 • Kóstolók: néhány előre kiválogatott fogás (pl. 4, 8, vagy 12 tasak) a diétás programokból.
 • Kiegészítő termékek: konyhai kiegészítők (pl. Prodietix Shaker 300ml-es edény), kiegészítő ételek (pl. Shirataki tészta 360g), és étrendkiegészítők (pl. Prodietix Psyllium 100g oldható rost).

Ezeken kívül választhatók még a fogyókúrás programot kiegészítő további fogások és élelmiszerek, pl. krémek és pudingok, zabpehely, forró italok, hideg italok, smoothie-k és koktélok, sütemények, palacsinták, omlettek, levesek, kenyér, kekszek és pékáruk, nugget-ek, burgonyapürék, tészták és mártások, rudak…

III.2.3. A termékek kiválasztása

A Szolgáltató fő termékei a fogyókúrás programok, és ezek ún. „Fázisai”, melyek a Weboldal nyitólapján kissé lejjebb görgetve közvetlenül elérhetők. A fázisok és más termékcsoportok közötti váltás, valamint az egyéb termékek, és élelmiszerek közötti válogatás legegyszerűbben a baloldali oszlop elemeire kattintva valósítható meg.

A Megrendelőnek leginkább megfelelő diéta kiválasztását segíti a narancsszínű „programok szűrése” gomb a Weboldal jobb oldalán. Erre kattintva megjelenik néhány legördülő menüt tartalmazó szűrő („Diéta típusa”, „Kinek”, „Súlycsökkentés”, „Diéta hosszúsága hetekben”). Ezeket értelemszerűen beállítva, és a zöld színű „Szűrés” gombra kattintva a Weboldal felkínál egy vagy több, a beállított fogyási cél elérésére alkalmas termékcsomagot. Jellemzően valamelyik fogyókúrás program valamelyik fázisához tartozó fotó jelenik meg itt, a naponta elfogyasztandó adagok számával, valamint a vételárral. A fotó általában az ételadagok tasakjainak nyitott gyűjtődobozát használja illusztrációnak, a kiszállításra kerülő termék megjelenése ettől eltérhet. Kattintással a Megrendelő részletes termékismertetőt olvashat, a szöveg alatt pedig a termék vételárát, és a megvásárlást indító gombot láthatja.

Egy-egy program valamely fázisa több héten át tart. A program adott fázisába tartozó napi menü több étkezésből, egy napi elfogyasztható mennyiség pedig több adagból áll. Egy adag általában egy tasakot jelent a diétában.

A következő oldal választási lehetőséget kínál, hogy az adott típusú diéta keretein belül a Megrendelő a saját ízlése szerint állíthassa össze a menüt. Ha a Megrendelő nem kíván a választással bajlódni, a „Választás kihagyása” vagy a „kitöltés minta menüvel” gombok valamelyikére kattintva léphet tovább. A „kitöltés minta menüvel” gomb hatására a Weboldal egy automatikusan összeválogatott menüt helyez a kosárba, a megrendelés véglegesítése előtt ez még módosítható.

A Megrendelő ezután tovább válogathat a termékek között. Bármelyik további termék nevére vagy fotójára kattintva a Megrendelő leírást talál (a termék tulajdonsága, elkészítési módja, kiszerelési egysége, részletes tápértékadatok, allergének, stb.), mely segíti a szándékának megfelelő termék kiválasztását, és megkönnyíti a megrendelés melletti döntést.

A termékeket a „kosárba teszem” gombra kattintva lehet egy megrendeléshez rögzíteni, így egy virtuális kosárba kerülnek a kiválasztott termékek. A Megrendelő a Weboldal bármely lapjáról a megrendelés áttekintő oldalára jut a „Kosár” gombra kattintással. Itt beállíthatja, hogy egy-egy termékből milyen darabszámban kíván rendelni, valamint bármikor felülvizsgálhatja, hogy mely termékek találhatók a virtuális bevásárlókosárban, és változtathat a kosár tartalmán.

III.2.4. A Kosár

A „Kosár” gombra kattintva a Megrendelő láthatja a kiválasztott termékeket, ezek árát, darabszámát, valamint lejjebb görgetve a fizetendő végösszeget. A darabszám és a bruttó ár a Weboldal más lapjain barangolva is követhető: a Weboldalon (jobbra fent) a „Kosár” felirat melletti számlálók mutatják ezeket.

A Weboldalon feltüntetett termékek értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) hatálya alá eső tevékenységnek minősül. Ennek megfelelően a Weboldalon feltüntetett árak bruttó árak. Ha a termék leírásából más nem derül ki, akkor a feltüntetett árak egységárnak tekintendők. A termék mellett feltüntetett bruttó egységárak tartalmazzák az Áfa tv.-ben előírt 27%-os ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. A részletes szállítási díjszabás a Webáruház Szállítási feltételek menüpontja alatt található meg.

Az árak, illetve a Weboldalon megjelenő termékek köre folyamatosan változhat, bővülhet. A Szolgáltató előzetes bejelentés nélkül jogosult az átváltoztatásra, köteles azonban a már megrendelt termékeket árváltozás esetén is a megrendeléskor feltüntetett áron értékesíteni a Megrendelő részére.

A Megrendelő felelőssége ugyanakkor ellenőrizni, hogy csak a kiválasztani kívánt termékeket helyezte a kosarába, és ezeket olyan mennyiségben kívánta-e megrendelni, ahogyan az összesítő oldalon szerepel. A kosárba helyezett termékek listáját lejjebb görgetve további termékeket kínál a Weboldal a fogyási program menüje mellé. Ezekre kattintva értelemszerűen rögzíthető a megrendelni kívánt darabszám. Az így kiválasztott „extra” termékek ára a kosár eredeti tartalmával összesítve alul látható.

Ha a Megrendelő végzett a vásárlással, kissé lejjebb görgetve lehetősége van a „Kedvezmény kódom vagy ajándékutalványom van” jelölőnégyzet pipálására, valamint az ételek választásához megjegyzés beírására. Ellenőrzésképpen testméreteit, és életkori stb. adatait is megadhatja a Megrendelő, hogy a Szolgáltató segíthessen megítélni fogyókúrás program alkalmasságát az elérni kívánt célra.

A Megrendelő bejelölheti a https://www.prodietix.hu/kosar lapon a „Fizikai adatok” felirat alatt, hogy „Szeretném megadni a test adatait (hogy ellenőrizzük a helyes diéta választást)”. Ennek hatására megjelenik egy adatbeviteli űrlap, amelyen legördülő menü segítségével magadható a termék felhasználójának neme, kora, magassága, foglalkozásának jellege, a testmozgás, az alvás, a testsúly, és az elérni kívánt súly, továbbá bejelölhetők a „Problémás részek” is (mellkas, has, fenék, lábak). A kiválasztott programok helyességét ezek alapján a Szolgáltató táplálkozási tanácsadói is ellenőrzik. A fizikai adatok megadásától függetlenül is ellenőrzi a Szolgáltató az ételek egyes programoknak megfelelő kombinálását.

III.2.5. Szállítási és fizetési módok kiválasztása

Lejjebb görgetve a Megrendelő kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb szállítási és fizetési módot. A szállítási mód díjának összege automatikusan hozzáadódik a megrendelni kívánt termékek összesített vételárához, ezek együttesen képezik a megrendelőlap legalján található végösszeget. Az utánvét, mint szállítási és fizetési mód költségét – annak választása esetén – szintén tartalmazza a végösszeg. A végösszeg minden esetben tartalmazza tehát a kiválasztott szállítási és fizetési mód költségét.

A szállítás a Weboldalon jelölt esetben ingyenes lehet, erről jól látható információt jelenít meg a rendszer. A végösszeg ingyenes szállítás esetén a szállítási módot kijelölve nem emelkedik.

A szállítási határidőkkel, valamint a teljesítés módjával kapcsolatos félreértések elkerülése érdekében egységes tájékoztatás olvasható a Weboldalon. A szállítási feltételeket a Weboldal alján kattintható https://www.prodietix.hu/szallitasi-lehetosegek hivatkozás alatt, a Fizetési lehetőségeket pedig a https://www.prodietix.hu/fizetes hivatkozás alatt lehet elérni. A szállítási feltételek és a fizetési módok ugyanis változhatnak, az erre vonatkozó árak és határidők pedig a logisztikai és a pénzügyi partnerek Általános Szerződési Feltételei szerint alakulnak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek nem érintik a szállítási és a pénzügyi partnerek fizetési feltételeit, a Szolgáltatónak ezekre nincs ráhatása. A logisztikai és a pénzügyi partnerek által alkalmazott mindenkori díjszabást a Szolgáltató feltünteti, árváltozás esetén frissíti, célszerű mégis a mindenkori hatályos kézbesítési és szállítási díjak és határidők, valamint az elfogadható bankkártyatípusok és elfogadásuk vonatkozásában a partnerek honlapján külön is tájékozódni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a partnerek (szállítás, fizetés, beszállítók…) esetleges változása, vagy a partnerek Általános Szerződési Feltételinek megváltozása miatt bekövetkezett változásokért. A Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételekben, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt jogokat gyakorolhatja.

III.2.6. Számlázási cím

A megrendelés véglegesítéséhez a regisztráció és/vagy bejelentkezés nélkül szükséges a II.2. pont szerinti adatokkal a számlázási adatok rovatait megfelelően kitölteni. Regisztrált Megrendelők számlázási címét a rendszer bejelentkezés után automatikusan kitölti. Megrendelő ezeket az adatokat módosíthatja, átírhatja, és lehetősége van a számlázási címre vonatkozó megjegyzést beírni, valamint céges rendeléshez kiegészítő adatokat megadni (III.2.8. pont).

III.2.7. Szállítási cím

Ha a szállítási cím megegyezik a számlázási adatokkal, az adatok ismételt megadása nem szükséges. Ha nem a számlázási címre kéri a Megrendelő a termék kézbesítését, úgy „Az árut más címre szeretném szállíttatani” jelölőnégyzet bepipálásával megjelenő rovatokban eltérő szállítási nevet és címet is megadhat, a szállításra vonatkozó megjegyzést tehet.

Szállítási címként szerepelhet a lakás vagy munkahely címe is. Olyan címet érdemes megjelölni, ahol nagy valószínűséggel a Megrendelő vagy meghatalmazottja tartózkodik, hogy át tudja venni a csomagot. A szállítási adatok pontos Megadása hiányában a kiszállítás késedelmet szenvedhet. A téves adatok miatt meghiúsult kiszállítás díja a Megrendelőt terheli!

III.2.8. A jogi személy Megrendelő

A „Cég számára vásárolom” jelölőnégyzet bepipálásával a Megrendelő céges adatokat adhat meg a termék szállításához. Ezt követően a „RENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintva küldheti el rendelését. A megrendelés során a Megrendelőnek személyazonosító okmányában és/vagy hatályos cégkivonatán szereplő valós adatait, valamint valós és általa használt e-mail címét kell megadnia. Szolgáltató kizárja a felelősségét azon károk vonatkozásában, melyek a Megrendelő hibás adatainak megadásából keletkezhetnek, ideértve többek között a Megrendelő hibájából meghiúsult kézbesítés költségeit is.

III.2.9. A megrendelés véglegesítése

A Megrendeléshez szükséges a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása és a Megrendelő általi magára nézve kötelezőnek történő elismerése. A rendelés befejezéséhez ezért az „Egyetértek az üzleti feltételekkel és tudomásul veszem személyes adatok feldolgozása.” jelölőnégyzet bepipálásával a Megrendelőnek el kell fogadnia a Webshop általános szerződési feltételeit, és adatvédelmi szabályait.

A „Szeretnék feliratkozni a hírlevelekre” jelölőnégyzet bepipálásával a Megrendelő alkalmanként értesülhet a Weboldal újdonságairól.

A megrendeléshez szükséges adatok megadását és a jelölőnégyzetek bepipálását követően a Megrendelőnek lehetősége van a megrendelés módosítására, többek között újabb terméket vehet fel, vagy terméket eltávolíthat, illetve a megkezdett megrendelést elvetheti.

A megrendelés rendelési adatok megadását követő módosításához egyszerűen csak feljebb kell görgetni, így juthatunk vissza a termékek összesítő listájához, amely még módosítható. Ha időközben más lapra kattintottunk, és ezért a listát nem látjuk, a jobb felső sarokban látható „Kosár” feliratra kattintva lehet a listához visszajutni. Ilyenkor is van mód a termékek cseréjére, ellenőrizhetők és javíthatók a megadott számlázási és szállítási, mennyiségi stb. adatok. A kosár tartalma kijelentkezést követően sem vész el, később a megrendelést bármikor lehet folytatni.

Amennyiben a Megrendelő a rendelést és az adatait megfelelőnek találja, úgy a „RENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra való kattintással véglegesíti a rendelést.

A megrendelés véglegesítése előtt a Megrendelőnek lehetősége adódik az adatok kijavítására, így a megrendelésben feltüntetett információkat a Szolgáltató helyes adatként kezeli. Azzal, hogy a Megrendelő a „RENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintott, tehát a véglegesített megrendelés elküldésével a szerződéskötés vonatkozásában ráutaló magatartást tanúsított, egyúttal ajánlati és fizetési kötöttséget vállal, amelynek tényére és mértékére a Szolgáltató több helyen is felhívja a Megrendelő figyelmét. A megrendelés véglegesítése után már nincs lehetőség a rendelés módosítására, a hibás adatokból adódó téves teljesítésért és egyéb károkért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget.

A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadására utaló jelölőnégyzet bepipálásával elfogadja, hogy az adásvételi szerződés távközlési eszközök alkalmazásával kerül megkötésre.

III.3. A Megrendelés visszaigazolása

Miután a Megrendelő véglegesítette rendelését, a megrendelés beérkezését a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazolja.

A rendszer a megrendelést egy kilenc számjegyből álló megrendelési azonosítószámmal látja el. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt termékek, valamint jellemzőik felsorolását, árát, és az ÁFA mértékét/összegét, a Megrendelő által megadott nevet/cégnevet és adatokat, a regisztráció, illetve bejelentkezés alkalmával megadott számlázási, és szállítási címmel, esetleg céges adatokkal együtt.

Ha a Megrendelő nem kapott ilyen tartalmú visszaigazoló e-mailt, célszerű kapcsolatba lépnie az I.1. pontban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén a Szolgáltatóval, mert a rendszer feltehetően nem tudta feldolgozni a megrendelését. A visszaigazoló e-mail jelenti ugyanis a vételi ajánlat elfogadását a Szolgáltató részéről, a szerződés a felek között a Szolgáltató Megrendelőnek megküldött visszaigazolásával jön létre.

A Weboldalon folyamatosan van lehetőség megrendelésre, a megrendelés beérkezését a rendszer automatikus válaszlevél útján jelzi. A megrendelések feldolgozása, és az esetlegesen kért táplálkozási tanácsadás azonban munkanapokon történik. A munkaszüneti napon beküldött megrendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

Amennyiben a megrendelés visszaigazolása 48 órán belül nem történik meg, a Megrendelő jogszabály erejénél fogva mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Megrendelő ajánlati kötöttsége tehát a megrendelés visszaigazolásáig, de legfeljebb 48 óráig áll fenn.

IV. Fizetési feltételek

A Vevő kötelessége a Megrendelés ellenértékének a megrendelés során választott fizetési mód szerinti megfizetése. A Weboldalon keresztül történő megrendelés ellenértékének kiegyenlítésére vonatkozó lehetőségeket a Weboldal bal alsó sarkában található „Fizetési lehetőségek” menüpontra kattintva a https://www.prodietix.hu/fizetes oldalon lehet elolvasni.

A megrendelés során választott fizetési módtól a Megrendelő csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. A megrendelt szolgáltatás automatikusan törlődik a rendszerből, ha a megrendelés ellenértékét a Megrendelő nem fizeti meg.

A Szolgáltató nem kér előleget vagy hasonló jellegű befizetést a Megrendelőtől. Ez azonban nem érinti a „Fizetési lehetőségek” (https://www.prodietix.hu/fizetes) lapon a vételár előre fizetését lehetővé tévő rendelkezéseket.

A vételárral együtt a Megrendelő köteles az Szolgáltatónak megfizetni az esetlegesen Magyarország területén kívülre irányuló szállítással járó valamennyi (összes) többletkiadást, pl. a szokásostól eltérő csomagolási és szállítási díjat, továbbá egyedi megállapodás esetén az esetlegesen kikötött előleget is.

Ha a megrendeléssel kapcsolatban a Szolgáltató pontosítást kér, és a Megrendelő nem válaszol a Szolgáltató kérdéseire, illetve nem erősíti meg a megrendelést, úgy Szolgáltató jogosult a megrendelés teljes összegét előre bekérni az áru kézbesítésre/kiszállításra átadását megelőzően is.

A Megrendelőnek a megrendelés ellenértékére vonatkozó fizetési kötelezettsége átutalás esetén akkor minősül teljesítettnek, amikor a megrendelés ellenértéke a Szolgáltatónál a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra kerül.

Az Szolgáltató által esetlegesen biztosított árengedmények (akciók) egymással nem kombinálhatók.

Az Szolgáltató a megrendelés ellenértékéről számlát állít ki, amelyet a megrendelt termékek mellé csomagolva papír alapon megküld a Megrendelő részére.

IV.1. Banki átutalásra vonatkozó általános szabályok

Banki előre utalással történő teljesítés esetén a Szolgáltató elektronikus úton visszaigazolja a megrendelést, a visszaigazoló e-mail tartalmazza a Szolgáltató bankszámlaszámát és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell átutaláskor a megjegyzés/közlemény rovatában. A megrendelt termék a vételár teljes összegének a Szolgáltató bankszámláján való jóváírását követően kerül kiszállításhoz átadásra a Szolgáltató logisztikai partnerének. 

IV.2. A Személyesen történő teljesítésre vonatkozó szabályok

Személyes átvétel nem lehetséges, a Szolgáltató szállítási partnerei egy távoli helyszínen található lerakatnál kezelik a termékeket.

IV.3. A készpénz nélküli fizetési rendszer általános szabályai

Megrendelő a https://www.prodietix.hu/fizetes lapon megnevezett készpénz nélküli fizetési rendszeren keresztül is teljesítheti fizetési kötelezettségét a megrendelés egyedi azonosítójának feltüntetésével a Szolgáltató bankszámlájára. A Megrendelő általi készpénz nélküli fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor az összeg jóváírásra kerül a Szolgáltató számláján.

IV.4. Futárszolgálat részére fizetés általános szabályai (készpénz és utánvétel szabályai)

A terméket a Szolgáltató logisztikai partnere szállítja ki a Megrendelő által megadott címre, ahol a termékek számla szerinti vételárát a kézbesítőnek kell kifizetni. A végösszeg (a megrendelt termék ára, a szállításhoz kapcsolódó költségek, illetve utánvétellel való fizetési mód választása esetén az utánvét díja) a csomag átvételekor a kézbesítőnek fizetendő.

Szolgáltató nem tudja garantálni, hogy a kiszállítást végző partner bankkártyás, vagy bármely készpénzkímélő fizetést is elfogad, ezért Megrendelő felelőssége, hogy a kézbesítést végző logisztikai partner által meghatározott fizetési módokat ellenőrizze, és ezek valamelyikén, végső esetben készpénzben a megrendelés végösszegét a kiszállítás alkalmával ki tudja egyenlíteni a kézbesítőnél.

Az át nem vett vagy visszaküldött csomagok egy távoli (adott esetben külföldi) lerakatba kerülnek vissza. A Szolgáltató nem kötelezhető az ilyen küldemények megismételt kézbesítésére, mert ezek kezelése időigényes folyamat. A termék Megrendelő hibájából meghiúsult kézbesítésével kapcsolatos szállítás díját a Szolgáltató jogosult a Megrendelőre terhelni. A Megrendelő hibájából visszaküldött termékek újraküldését a Szolgáltató nem vállalja.

IV.5. Hibás összeg megadásából eredő problémák kezelése

Amennyiben a Megrendelő tévesen a megrendelt termék(ek) vagy igénybe vett szolgáltatások összesített végösszegét meghaladó összeg kifizetését kezdeményezte (pl. többet utalt át a Szolgáltató javára), ezt köteles jelezni a Szolgáltató felé annak az I.1. pontban megadott e-mail címére. Az elektronikus levélnek tartalmaznia kell a túlfizetés összegét, idejét, és a tranzakció számát. A Szolgáltató a túlfizetés tényét a bejelentést követő 5 napon belül kivizsgálja, és ha a követelést jogosnak ítéli, kezdeményezi az túlfizetett összeg visszafizetését. A vizsgálat eredményéről a Megrendelőt a tranzakcióban megadott e-mail címen tájékoztatja a Szolgáltató.

Ha azonban a Megrendelő a megrendelés végösszegénél kevesebb összeg kifizetését kezdeményezte, a Szolgáltató a tranzakció során megadott e-mail címen értesíti a Megrendelőt az észlelt különbözetről, a követelt összeg nagyságáról, és az összeg kiegyenlítésének módjairól. Ha a követelt összeg kiegyenlítése 5 napon belül nem történik meg a Megrendelő részéről, úgy a Szolgáltató a megrendelést törli, a már befizetett összeget a bankköltségek levonása után 5 napon belül visszafizeti.

IV.6. Fizetési lehetőségek

A Szolgáltató webes felületén való vásárlás esetén a Megrendelő jelenleg a lentebb felsorolt lehetőségek valamelyikét választhatja az áruk fizetésére.

A Weblap frissítése, vagy jelen Általános Szerződési Feltételek jogszabályban előírt módosítása esetén előfordulhat eltérés -- rövid időre – az itt felsorolt fizetési módok és a https://www.prodietix.hu/fizetes oldalon felsorolt fizetési módok között. Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Megrendelő kifejezetten vállalja, hogy naprakész tájékoztatást az I.1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül a Szolgáltatótól kér. Szolgáltató vállalja, hogy a Weblap és a jelen ÁSZF összhangba hozásáról a Megrendelő által közvetlenül tudomására hozott ellentmondásos tájékoztatás megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedik.

Készpénzfizetés szállításkor (utánvét)

Standard szolgáltatás minden fuvarozó számára. Az áru szállításának módja, amikor az áru ellenértékét átvételkor fizeti ki.

Banki átutalás

Ha ezt a fizetést választja a rendelésben, e-mailben azonnal elküldjük Önnek rendelése után "Díjbekérőn" a befizetési információkat (Számlaszám, összeg, stb.) Ezen információk alapján elutalhatja a vételárat. A befizetés megérkezését követően azonnal szállítjuk a szállítmányt. 

SimplePay kártyás fizetés

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatásainál kínált eljárással: internetes fizetés közben a SimplePay opciót választva, majd a bankkártya adatokat megadva jut el a Megrendelő a termék vagy szolgáltatás megszerzéséig. A felhasználó kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a SimplePay folyamatosan figyeli a tranzakciókat, így garantálva a online fizetési folyamat biztonságát.

A Simple mobilalkalmazás letöltése ingyenes, Android, iOS és Windows Phone platformon működő okostelefonra és tabletre egyaránt telepíthető. A mobilvásárlás során az alkalmazásban bármely bank által kibocsátott MasterCard, Maestro, VISA és AMEX típusú kártyával lehet fizetni a szolgáltatásokért. A későbbi gyors vásárlások érdekében a bankkártya elmenthető.

V. Szállítási feltételek

A Weboldalon megrendelt termékek szállítási lehetőségeit a Weboldal bal alsó sarkában található „Szállítási lehetőségek” menüpontra kattintva elérhető https://www.prodietix.hu/szallitasi-lehetosegek lap tartalmazza.

Eltérő rendelkezés hiányában az áruszállítás módját a Szolgáltató határozza meg. Ha a szállítási mód a Megrendelő egyedi kérelme alapján másként kerülne kiválasztásra, a kiválasztott különös szállítási móddal kapcsolatos kockázatokat, valamint az esetleges további költségeket (pl. külföldi kiszállítás, és eltérő csomagolás) a Megrendelő viseli. A termék szállításának megkezdéséről a Szolgáltató a megrendelésben feltüntetett elérhetőségén tájékoztatja a Megrendelőt.

A Megrendelő köteles kifizetni a Megrendelő érdekkörében felmerült okokból meghiúsult kézbesítéssel járó költségeket, továbbá mindazon költséget, amelyek azért merültek fel, mert a megrendeléshez képes eltérő módon kell a szállítást/kézbesítést lebonyolítani.

Ha a Megrendelő választása alapján a Szolgáltató köteles a terméket a Megrendelő által meghatározott helyszínre szállítani, ott Megrendelő köteles a szállított terméket átvenni. Ez a rendelkezés nem sérti a Megrendelő hibás teljesítésre vonatkozó jogait.

V.1. Szállítási idő

Jellemzően minden termékből folyamatos raktárkészlet áll egy távoli lerakatban a Szolgáltató rendelkezésre. Az esetleges átmeneti készlethiányt a Szolgáltató a megrendelés beérkezését követő munkanapon elektronikusan vagy telefonon jelzi a Megrendelőnek, és tájékoztatja a várható szállítási időről.

A raktárkészleten lévő termékek szállítási határideje a választott szállítási módtól, valamint a rendelés nagyságrendjétől függően általában 3-5 munkanap. A szállítás megkezdéséről (pl. a termék kézbesítésre átadásáról a futárszolgálatnak), vagy személyes átvétel lehetőségéről (pl. raktárkészleten nem elérhető termék beérkezéséről) a Szolgáltató e-mailben értesíti a Megrendelőt.

V.2. Szállítási költség

A szállítás költsége a Megrendelőt terheli a Weboldal „Szállítási lehetőségek” hivatkozására kattintva elérhető https://www.prodietix.hu/szallitasi-lehetosegek oldalán feltüntetettek szerint. Az itt szereplő logisztikai partnerek valamelyikének kerül átadásra a megrendelt termék (csomag) a megrendelésben, vagy a Megrendelővel kötött egyedi szerződésben foglaltak alapján. A Megrendelő felé a Szolgáltató vállalja a felelősséget a szállítás pontosságáért és biztonságáért, valamint a szállítás során felmerült károkért.

A Weboldalon illetve jelen ÁSZF-ben meghatározott szállítási módok és költségek csak a Magyarországban történő fizetésre és szállításra vonatkoznak. Külföldre történő szállítás esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés végösszegéhez hozzáadja az áruk külföldre küldésének tényleges költségeit, az egyes postai és szállítmányozási szolgáltatók aktuális árlistáinak megfelelően, figyelemmel a célországban érvényes adóügyi szabályokra is.

V.4. Szállítás során sérült áruk kezelésének módja:

V.4.1. Sérült áru kiszállítása

Ha a Szolgáltató az árut a Megrendelő által megadott helyszínre szállítja, a Megrendelő köteles a leszállított árut átvenni.

A termék átvételekor a Megrendelő köteles ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét. Ha a sérült csomagolásban érkezett termék hiányosnak látszik, vagy a termék saját csomagolása is megsérült, úgy Megrendelő nem kötelezhető a kézbesítendő küldemény átvételére, és a kiszállítási, csomagolási, raktározási stb. költségek sem terhelik. A sérült csomagolásban a Megrendelőhöz érkezett termék kezelése a Szolgáltatót terheli.

Ha Megrendelő a sérült termék (csomag) átvételét megtagadja, a szállítást végző cég munkatársa a saját általános szerződési feltételeiben foglalt szabályoknak megfelelőan köteles jegyzőkönyvet felvenni a Megrendelő általi átvétel megtagadásáról és annak okairól, melyet eljuttat a Szolgáltatóhoz.

V.4.2. A szállítás meghiúsulása az áru szállítás közben bekövetkező sérülése miatt

Ha a termék csomagolása szállítás közben sérül meg, és emiatt az áru átadása a Megrendelőnek a jelzett időpontban nem lehetséges, úgy a Szolgáltató az erről szerzett értesülését követő 48 órán belül köteles a megrendelés teljesítését ismételten megkezdeni, és a Megrendelőt az új szállítási időpontról értesíteni.

V.4.3. A szállítás meghiúsulása a Megrendelőnek felróható okból.

Ha a Megrendelő a megrendelt és leszállított terméket neki felróható okból nem veszi át, a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni. A termék visszaküldése esetén a Megrendelő fizeti a postaköltséget, kivéve, ha kicserélést kért, mely esetben a postaköltség ingyenes (a Szolgáltató a cseretermékeket ingyen kézbesíti).

V.5. Részrendelés, részszállítás:

A Szolgáltató nem teljesít részrendeléseket. A Megrendelő a teljes vételár kifizetésével szerzi meg a megrendelt termékek tulajdonjogát. A megrendelt csomag tartalma mindaddig a Szolgáltató tulajdonát képezi, míg a teljes ellenérték megfizetésre nem kerül. A tulajdonjog átszállása előtt a Szolgáltató beleegyezése nélkül nem lehetséges a termékek elzálogosítása, biztosítékként történő átadása, feldolgozása vagy átalakítása.

V.6. Szállítási lehetőségek

A Weblap frissítése, vagy jelen Általános Szerződési Feltételek jogszabályban előírt módosítása esetén előfordulhat eltérés -- rövid időre – az itt felsorolt szállítási módok és a https://www.prodietix.hu/szallitasi-lehetosegek oldalon felsorolt szállítási módok között. Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Megrendelő kifejezetten vállalja, hogy naprakész tájékoztatást az I.1. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül a Szolgáltatótól kér. Szolgáltató vállalja, hogy a Weblap és a jelen ÁSZF összhangba hozásáról a Megrendelő által közvetlenül tudomására hozott ellentmondásos tájékoztatás megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedik.

25 000 forintos megrendelés felett a szállítás ingyenes.

Magyar Posta

Magyarországon a kisebb szállítmányok és levelek szállításának leggyakrabban használt módszere a Magyar Posta, mely házhoz viszi a szállítmányt, vagy Megrendelőhöz legközelebbi postahivatalban helyezi azt el, ahol a Megrendelő azt átveheti. A címzettnek vagy házhoz viszik a csomagot, vagy értesítést hagynak, hol vehető át a csomag. A megrendelés méretétől függően az árut A4 vagy A5 méretű borítékban vagy nagyobb karton dobozokban küldi meg a Szolgáltató. A küldemény feladására vonatkozó információkat a Szolgáltató e-mailben megküldi, ez az e-mail a szállítmány egyedi számát is tartalmazza. A szállítmány állapotát mobil applikáción, vagy a https://www.posta.hu/nyomkovetes/nyitooldal címen, vagy a 06-1-767-8282 telefonszámon követheti a Megrendelő. A szállítási díj 990 Ft, az utánvétel ára 990 Ft.

GLS

A GLS Magyarország egyik legnépszerűbb és leghatékonyabb szállító társasága. Szolgáltatásaik kiválóak és gyorsak. Ha a Megrendelő megadta telefonszámát, a szállítás kézbesítésének napján SMS-ben tájékoztatják a várható szállítási idővel kapcsolatban. Ha a futár nem éri el a Megrendelőt a megadott címen, akkor felhívja őt, vagy értesítést hagy, és a következő munkanapon megkísérli a küldeményt kézbesíteni. A standard szállítási idő 8 és 18 óra között van. A Szolgáltató e-mailben tudatja a Megrendelővel a szállítmány számát, a szállítmány állapotát pedig a Megrendelő megnézheti a www.gls.hu címen vagy megérdeklődheti a +361 501 6200 telefonszámon. Szállítási ár 1200 Ft, az utánvétel ára 990 Ft.

Szállítási idő

A szállítás ideje általában 3-4 munka nap. Ez függ a választott szállítótól és a rendelés leadásának időpontjától. A futár értesíti a Megrendelőt a kézbesítés napján.

Visszaküldés/csere

Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Megrendelő vállalja, hogy a visszaküldendő csomag (értsd termékek - a vásárlástól számított 3 hónapon belül) feladása előtt e-mailben tájékoztatja a Szolgáltatót, hogy milyen termékeket és milyen mennyiségben szeretne cserélni. A nem kívánt termékeket a Megrendelő ezt követően az alábbi címre küldheti vissza:

            Prodietix Hungary Kft.

            2901 Komárom

            Raktárbérlet 6

Milyen ételeket cserélünk?

 • Kevesebb, mint 3 hónappal ezelőtt vásárolt ételeket
 • Eredeti állapotban lévő, sértetlen ételeket
 • Ételeket az eredeti csomagolásban és mennyiségben (másképp megjelölt, vagy hiányzó címkéjű ételt nem fogadunk el)
 • Csak fehérjetartalmú ételeket. FIGYELEM, CSERE NEM ALKALMAZHATÓ A KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEKRE (pl. CROISSANT, NUTRINELLA, PROTEIN CSOKI, SHAKER stb.)
 • Ételek, melyek nem voltak a megrendelés elkészítésekor a havi kedvezményen belül 470 Ft-ért megvásárolva.

VI. A Szolgáltató biztonsági előírásai, a Weboldal üzemeltetésének feltételei és figyelmeztetések

VI.1. A szolgáltatásnyújtás műszaki feltételei

Szolgáltató kijelenti, hogy a Megrendelő által megfizetett megrendelés teljesítése a Weboldal elérhetőségétől, annak működésétől független. A termékek megrendelése elektronikus úton azonban kizárólag a Weboldalon keresztül lehetséges.

A Weboldal elérhetősége számos körülménytől függ. A Szolgáltató mindent megtesz az esetleges hibák elkerüléséért, de nem garantálhatja a harmadik fél által üzemeltetett technikai eszközök helyes működését, vagy pl. a Weboldal megszakítás nélküli üzemelését, a szoftverek hibátlan futását, a hosting szolgáltatók rendelkezésre állását. A Weboldal tervezett leállásának időpontjára (karbantartás) a Szolgáltató előre felhívja a felhasználók figyelmét.

A Szolgáltató jogosult a Weboldal elérhetőségét meghibásodások kijavítása érdekében előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül is szüneteltetni. A Szolgáltató mindent megtesz a Weboldal mielőbb újra elérhetővé tételére, de időbeli garanciát nem vállalhat a helyreállításra.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal esetleges leállásokból eredő károkért. Ezeknek a károknak a kiküszöbölése közös érdek, így a Szolgáltató törekszik a Weboldal működésének folyamatos biztosítására.

VI.2. A Weboldal biztonsága

A Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz a Weboldal és a Megrendelő által megadott személyes adatok biztonságos kezelése érdekében. A Megrendelőnek azonban tudomásul kell vennie, hogy az információs technológiák területén ma még nem lehet maradéktalan biztonságot garantálni, illetve nem lehet felelősséget vállalni arra, hogy valamennyi szolgáltatás vagy funkció minden körülmények között zavartalanul és megbízhatóan működik. Mindezeknek megfelelően a Szolgáltató nem felel az olyan műszaki vagy biztonsági zavarért vagy hibáért, amelynek bekövetkezése előre nem volt látható, vagy amelynek megelőzése vagy elhárítása érdekében a Szolgáltató minden általában elvárható intézkedést megtett.

VI.3. Biztonsági előírások betartása a Megrendelők részéről

A Megrendelő nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti megsérteni a Weboldal biztonságát, ideértve különösen a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül nem kísérelheti meg kijátszani, vagy módosítani a rendszer biztonsági előírásait vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára adhat okot, és ha a Szolgáltató ilyen jogsértő magatartást észlel, azt minden esetben bejelenti a rendőrségnek, vagy más illetékes hatóságnak.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy kártérítési felelősségért tartozik mindazért a kárért, amelyet a jelen Általános Szerződési Feltételekben előírt biztonsági szabályok megsértésével okozott.

VII. Felelősség kizárása

A Szolgáltató a Weboldal kizárólagos tulajdonosaként és üzemeltetőjeként mindent elkövet annak érdekében, hogy a Weboldalon elérhető tartalmak pontosak és naprakészek legyenek, és a valóságnak megfeleljenek. Szolgáltató nem vállal azonban felelősséget a megjelenő információk helyességéért és teljességért, különösen a harmadik féltől beszerzett információkra, tartalmakra és szolgáltatásokra nézve. A Weboldal használatával a Megrendelő elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül részben vagy egészben módosítsa, ideiglenesen, vagy véglegesen eltávolítsa a Weboldalon található egyes tartalmakat.

A Weboldalon található, és harmadik személy által üzemeltetett honlapra irányító hivatkozásokkal („kivezető linkekkel”) elérhető tartalmakért, az ott található információk helyességéért, és a Megrendelő által ott megadott adatok biztonságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget harmadik személyek weboldalba való beavatkozása, esetleg a weboldal nem rendeltetésszerű használata okozta hibákért.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Megrendelő számítógépén vagy egyéb vonatkozásban a Weboldal használatával kapcsolatban keletkezett, ill. elszenvedett károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal esetleges hibájából, különösen pedig a Megrendelő számítógépén futó valamely program és a Weboldal összeegyeztethetetlenségéből, vagy valamely kártevőprogram általi támadásból bekövetkezett károkért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon való regisztráció, vagy a megrendelés beküldése során használt felhasználónév és jelszó harmadik személy általi felhasználásából adódó károkért.

A Megrendelő hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat azonban haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

A Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét nem követeli vissza. Ez a rendelkezés nem érinti a fogyasztóvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezéseket.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a webes felületen olvasható információk semmi esetre sem helyettesítik a szakorvosi véleményt.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a diéta nem javasolt gyermekek, serdülők, terhes vagy szoptató anyák esetében, máj- és vesebetegségekben, anyagcsere-betegségekben (köszvény, érelmeszesedés, fenilketonuria, stb.), 1. és 2. típusú cukorbetegségben, szívbetegségekben, véralvadási zavarokban, epeköves betegségekben, mentális anorexiában, bulémiában szenvedő betegek esetében, illetőleg a csomagoláson feltüntetett, vagy a webáruházban ismertetett bármely összetevőre allergiás személyek esetében.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a diéta megkezdése előtt célszerű az egészségi állapotáról orvossal konzultálni.

VIII. Elállási jog

VIII.1. Szolgáltató elállási joga

Amennyiben Megrendelő a megrendelt és visszaigazolt terméket a Szolgáltatónak (illetve logisztikai és pénzügyi partnereinek) egyébként nem felróható okból nem hajlandó átvenni, vagy a szolgáltatás ellenértékét a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül a Megrendelő nem teljesíti, a Szolgáltató a szerződéstől indokolás nélkül elállhat.

VIII.2. Megrendelő elállási joga

A Kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatók. Viszonteladóként eljáró, fogyasztónak nem minősülő Megrendelőt nem illeti meg a végfelhasználók részére a termék megfelelőségének kipróbálását, a vásárlás átgondolását célzó ún. „indoklás nélküli” elállási jog.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a visszaadott áru csomagolása sérült, a termékből hiányzik, vagy az teljesen vagy részben elhasználódott, úgy a Szolgáltató kár vagy hiány értékét jogosult egyoldalúan beszámítani az elállási jogát gyakorló Megrendelő pénz-visszafizetési igényébe.

Ha a Megrendelő az áruval együtt ajándékot is kapott, arra a Ptk. ajándékozási szerződésre vonatkozó rendelkezései vonatkoznak azzal, hogy az elállással a megrendeléshez kapcsolódó ajándékozási szerződés is érvényét veszíti, és a vásárló köteles a termékkel együtt az ajándékot is visszaszolgáltatni.

VII.2.1. Fogyasztónak minősülő Megrendelő elállási joga

Fogyasztónak az a Megrendelő minősül, aki természetes személyként szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A Kormányrendelet alapján a Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A Weboldalon megrendelt terméket érintő elállási jog gyakorlására a lentebb részletezett szabályok irányadók. Ezt meghaladóan az elállással kapcsolatos kérdések esetén a fogyasztó a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat.

VII.2.1.1 Elállási tájékoztató

Ha a Megrendelő fogyasztó, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Megrendelő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő

a)    szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

b)    termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ez azt jelenti, hogy a Megrendelő az elállási jogát már a szerződés megkötésének napja (vásárlás), és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

c)    több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

d)    több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor azon a napon jár le, amelyen a Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

e)    termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az első terméket átveszi.

Ha a Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus levél útján) az I.1. pontban feltüntetett címek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Megrendelő eláll ettől a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, illetve a Megrendelőnek felróhatóan sikertelen kézbesítés díját, amely szintén többletköltséget jelent.) A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Megrendelő köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Megrendelő elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli. A visszaküldés költsége tehát minden esetben a Megrendelőt terheli, ha a termék leírásában, vagy az elállási jogra vonatkozó rendelkezések között nem szerepel ezzel ellentétes információ. A Szolgáltató logisztikai partnereiről, elérhetőségeikről és díjszabásukról a https://www.prodietix.hu/szallitasi-lehetosegek oldalon tájékozódhat a Megrendelő.

A Megrendelő ezúton tájékoztatást nyer arról, hogy a termék visszaküldésének legmagasabb becsült összege szokásos méretű küldemények magyarországi szállítása esetében – szolgáltatótól függően – 2019. évben nagyságrendileg mintegy 2000 Ft. Az esetleges árváltozásokra tekintettel Megrendelő köteles a Szolgáltató logisztikai partnereinek honlapján ellenőrizni a mindenkor aktuális szállítási költséget.

A Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Amennyiben a Szolgáltató kínálatában szolgáltatásra is köthető szerződés, úgy annak igénybevétele esetén szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés jön létre. Ha a Megrendelő kérésére a felmondási határidőn belül kezdődik meg a szolgáltatás teljesítése, annak felmondása esetén a Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatéríti a Szolgáltató is a Megrendelő által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

A Megrendelőt (fogyasztót) megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre

Ha a Megrendelővel üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Megrendelő elállási jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti. A Szolgáltató köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a Megrendelő elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.

Elállási jog alóli kivétel

Az indoklás nélküli elállás lehetősége egy speciális elállási jog, amely kompenzálja a Megrendelőt a szerződéskötés sajátosságaiból adódó kockázatokért, és lehetővé teszi, hogy a vásárlást (szerződéskötést) még egyszer, nyugodt körülmények között átgondolja. Az elállási határidő alatt a Megrendelőnek lehetősége van a terméket kipróbálni, felpróbálni, megvizsgálni, hogy alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra.

Az Megrendelő indoklás nélküli elállási joga azonban méltánytalan hátrányt is jelenthet a Szolgáltató terhére egyes termékcsoportoknál, mely esetben a Megrendelő nem gyakorolhat indoklás nélküli elállási jogot. A jogszabály egyebek között ilyen esetként rögzíti az alábbiakat:

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Nem illeti tehát elállási jog a fogyasztónak minősülő Megrendelőt a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja értelmében olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Azon körülményekre tekintettel, mely szerint

 • a Szolgáltató termékei zárt csomagolásban kerülnek kiszállításra és átadásra a Megrendelő (fogyasztó) részére,
 • a Szolgáltató termékei felbontásukat követően kifejezetten romlékonyak, és azt követően egészségvédelmi és higiéniai minőségük a továbbiakban nem biztosítható,

így a Weboldalról rendelt és az átadást követően felbontott termékek tekintetében Megrendelő a szerződéstől nem állhat el.

A szerződés létrejöttével a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja értelmében az átadást követően felbontott termékek tekintetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belüli, indokolás nélküli felmondási és elállási jogát nem gyakorolhatja.

Ha a Megrendelő a „Rendelés elküldése” gombra vagy a Megrendelő ajánlati kötöttségét eredményező más elemre kattint a Weboldalon, azzal kifejezésre juttatja, hogy megértette: a gomb vagy weblapelem aktiválása olyan fizetési kötelezettséggel járó jogi nyilatkozat megtételét (szerződés megkötését) jelenti, amelynek esetében az indoklás nélküli elállás joga felbontott termék esetén nem lesz gyakorolható. A Szolgáltató a Weboldalt folyamatosan fejleszti, többek között az elállási jog korlátozására utaló megjegyzést helyezhet el a termékek leírásában a félreértések elkerülésére. Az elállási jog korlátozására való külön figyelemfelhívás hiánya azonban a Kormányrendelet 29. §-ának alkalmazása alól nem ad mentességet.

VII.2.1.2. Elállási nyilatkozat minta

A szerződéstől való elállási szándék esetén kell kitölteni és visszajuttatni a következő címre:

Prodietix Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, 1062 Budapest, Andrássy út 100., (info@prodietix.hu, +36 30 1636 123)

— Alulírott/ak (*) kijelenti/k, hogy alulírott/ak (*) eláll/nak (*) az alábbi áruk

adásvételétől (*)/az alábbi szolgáltatás igénybevételétől (*)

— Megrendelés időpontja (*) / átvétel időpontja (*)

— Fogyasztó(k) neve

— Fogyasztó(k) címe

— A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén)

— Kelt

_______________

(*) A nem kívánt rész törlendő.

IX. Teljesítés követelése, szavatosság

A kellékszavatosságra és termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi tájékoztatási kötelezettség, továbbá a Megrendelő jogairól az alábbiakban kíván a Szolgáltató a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően követhető, világos és egyértelmű tájékoztatást nyújtani.

IX.1. A teljesítés követelése

Ha a Szolgáltató a megrendelt, visszaigazolt és a Megrendelő által megfizetett termék kiszállításával indokolatlanul késedelembe esik, a Megrendelő a Ptk. rendelkezései alapján követelheti a teljesítést, vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől.

IX.2. Kellékszavatosság

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A fogyasztónak minősülő Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, a viszonteladó Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A Megrendelő kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha

a. a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy

b. az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva

- aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve

i. a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,

ii. a szerződésszegés súlyát,

iii. a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével - elállhat, ha

a. a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,

b. a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni,

c. a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztónak minősülő Megrendelő esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

IX.3. Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.

A Szolgáltató által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termék akkor hibás, ha

a)    nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,

b)       vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a)       a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b)       a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c)       a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

IX.4. Szavatossági jogok érvényesítése

Ezen pont alkalmazása tekintetében szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell.

Fogyasztó által érvényesített szavatossági igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadók:

 1. A Fogyasztó szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Jelen ÁSZF és a Szolgáltató nem zárja ki, hogy a fogyasztó a szerződés megkötését más módon is bizonyítsa.
 2. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet vesz fel a 19/2014. NGM rendeletnek megfelelő tartalommal, a másolatot a fogyasztó rendelkezésére bocsátja.
 3. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő választása szerint kellékszavatossági, vagy termékszavatossági igény érvényesíthető. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

IX.5. A Szolgáltató által forgalmazott termékek szabályai

A megrendelt termékekre a Ptk. 6:159. §, valamint a Kormányrendelet szabályai szerint a Szolgáltató szavatosságot vállal. A Kormányrendelet, valamint a Ptk. 6:159. § rendelkezései alapján a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Megrendelőt választása szerint – az érintett termékre vonatkozó jogszabályi korlátok között – kellékszavatosság vagy termékszavatosság lehetősége illeti. A hibát a Megrendelő annak felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül köteles írásban jelezni a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató a hibásnak bizonyult terméket elsősorban kicseréli, tekintettel arra, hogy az általa forgalmazott termékek kijavítása jellegükből fakadóan általában nem lehetséges. Ha a hibás termék cseréjére nincs mód, úgy a Megrendelő választása szerint a Szolgáltató árengedményt ad, vagy a Megrendelő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban maga viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Amennyiben a Megrendelő házhoz szállítást rendelt, és az a Megrendelőnek felróhatóan sikertelen volt, az ilyen meghiúsult szállítás/kézbesítés költségére nem igényelhető visszatérítés akkor sem, ha a meghiúsult kiszállítást követően utóbb a Megrendelő a terméket mégis átvette, de azzal kapcsolatban olyan jogot érvényesít, mely alapján a sikeres kézbesítés díját, vagy annak valamely részét bármely alapon vissza kell/kellene a Megrendelő részére téríteni.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik, így a sikeres kézbesítés költségét (a Megrendelőnek felróható sikertelen kézbesítést követően is) a Szolgáltató megtéríti.

Jelen pontban foglalt szavatossági jogok érvényesítése esetén bármilyen költség (így pl. szállítási vagy kézbesítési díj stb.) kizárólag akkor igényelhető vissza, ha hibás teljesítés miatt a Megrendelő igénye helytállónak bizonyul. Például a termék használhatóságát nem befolyásoló jelentéktelen hiba, valamint az elállási jog gyakorlása esetén a szállítási költség nem igényelhető vissza. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs.

Jelen tájékoztatóval a Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy fenti jogok a szerződés teljesítésétől számított két éven belül érvényesíthetők. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl feltétele, hogy a Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató szolgáltatta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Megrendelő köteles bizonyítani azt is, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

IX.6. Elégedettségi Garanciaprogram

A Szolgáltató Elégedettségi Garanciaprogramot kínál Megrendelőinek. Az Elégedettségi Garanciaprogram keretén belül a Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő részére a https://www.prodietix.hu/elegedettsegi-garancia lapon ismertetettek szerint visszafizeti a Megrendelő által visszaküldött fehérjetartalmú ételek vételárát, ha teljesülnek az Általános Szerződési Feltételek jelen részében meghatározott feltételek (a továbbiakban "garancia").

Az Elégedettségi Garanciaprogramban kizárólag fogyasztónak (végfelhasználónak) minősülő Megrendelő vehet részt.

A garancia program csak egyetlen alkalommal vehető igénybe. A Megrendelő nem jogosult érvényesíteni a garanciát abban az esetben, ha konkrét árufajta, azaz étel, vagy adott esetben program, illetve fázis tekintetében (figyelmen kívül hagyva a csomagolás mennyiségi tartalmát) azt egyszer már sikeresen érvényesítette, vagy érvényesíteni próbálta az előző megrendeléseiben.

Nem jogosult tehát garanciát érvényesíteni a Megrendelő, ha sikeresen lefogyott valamelyik programmal, vagy ha bármilyen programot már reklamált, és visszatérítést kapott, vagy ha visszafizetési kérelmét bármely okból elutasították.

Garancia sikeres érvényesítése alatt az értendő, ha a Megrendelő részére az Általános Szerződési Feltételek jelen cikkével összhangban visszafizetésre került a visszaküldött fehérjetartalmú élelmiszerek vételára.

A Megrendelő abban az esetben jogosult a vételár visszakövetelésére, ha az áru átvételétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a Szolgáltatót arról, hogy igénybe kívánja venni a garanciát, valamint visszajuttatja a Szolgáltatónak az érvényesíteni kívánt garanciával érintett árut. Az árut a rendelés és a termékek azonosítása érdekében az áruhoz mellékelt számviteli bizonylattal – számlával, vagy ennek másolatával együtt, sértetlen állapotban és legalább a lentebb meghatározott terjedelemben szükséges visszajuttatni a Szolgáltatónak.

Az azonosításra alkalmas számlának, vagy bizonylatnak (vagy ezek másolatának) a visszaküldött csomagban kell lennie. A Szolgáltató csak a fel nem használt, eredeti csomagolásában, sértetlen (össze nem firkált) címkével újraértékesíthető állapotban visszaküldött csak termékek árát fizeti vissza. A termékek szállításának, kézbesítésének, kifizetésének díját, vagy ezekhez kapcsolódó költségeket a Megrendelő maga állja, illetve a Szolgáltató ezeket nem fizeti vissza.

A Megrendelő abban az esetben jogosult a garancia érvényesítésére, ha kezdettől fogva aktívan együttműködik a Szolgáltatóval (felügyelet, inbody mérés és a diéta szabályainak betartása), továbbá, ha a fogyókúra program, illetve annak egyes fázisai kezdetén feltünteti a kiindulási, valamint a garancia érvényesítésekor aktuális fizikai állapotát (a szervezet zsír, víz, izom és csontaránya).

A garancia akkor érvényesíthető, ha a fogyókúra program, illetve annak egyes fázisai a fogyás tekintetében bizonyíthatóan nem jártak semmilyen eredménnyel. E tényeket a Megrendelő köteles megfelelően alátámasztani. A Megrendelő egyben köteles betartani a Szolgáltató táplálkozási szakértőinek és munkatársainak utasításait, továbbá betartani a Szolgáltató által kínált diéta helyes működésének https://www.prodietix.hu/a-feherje-dietarol oldalon ismertetett alapfeltételeit.

Ha a Megrendelő megfelelt az összes garanciális feltételnek, a szerződés megszűnik azzal, hogy a Szolgáltató jogosult az áruk visszaküldésével kapcsolatosan ténylegesen felmerült költségei megtérítésére, a Megrendelő azonban nem jogosult az áru visszaküldésével kapcsolatos postai és csomagolási, illetve egyéb díjak megtérítésére.

A visszatéríthető összeget a Szolgáltató egyoldalúan bármikor módosíthatja.

IX.7. Történetért cserébe pénzvisszafizetés program

A fogyókúrás program kezdetén készített fénykép megküldésével a Megrendelő bejelentkezik a "Történetért cserébe pénzvisszafizetés" programba. A fényképnek meg kell felelnie a Szolgáltató „Történetért cserébe pénzvisszafizetés” programja fotókra vonatkozó belső szabályainak, melyek a https://www.prodietix.hu/hogy-nezzenek-ki-a-fenykepek oldalon olvashatók. A fotókat a küldemény Megrendelő általi átvételét követő 24 órán belül kell megküldeni elektronikus úton az info@prodietix.hu e-mailcímre.

A „Történetért cserébe pénzvisszafizetés” programba való bejelentkezéssel a Megrendelő az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak keretei között hozzájárul fényképei, története, valamint a vele kapcsolatos egyéb információk közzétételéhez a Prodietix.hu weboldalon, valamint a Prodietix.hu közösségi oldalain és más promóciós csatornáin. A Szolgáltató által visszafizetett pénzösszegek feltüntetésre kerülnek a www.prodietix.hu oldalon, konkrétan a https://www.prodietix.hu/penz-visszaterites-tortenetert szekcióban.

A „Történetért cserébe pénzvisszafizetés” program keretén belüli pénzvisszafizetésre kizárólag átutalással kerül sor. A Megrendelőnek ehhez fel kell tüntetnie a bankszámlaszámát.

X. Adatvédelem

Szolgáltató a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Az adatok kezelésével kapcsolatos rendelkezéseket a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza, mely a https://www.prodietix.hu/szemelyes-adatok-kezelesenek-feltetelei oldalon érhető el.

Szolgáltató a Weboldal üzemeltetése során tiszteletben tartja a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat és a személyes adatok kezelése során az azoknak mindenben megfelelő adatvédelmi tájékoztatója szerint jár el.

A Szolgáltató kizárólag a megrendelés során a Rendelési adatok oldalon megadott és így tudomására jutott adatokat kezeli, amelyeket a pénzügyi és szállítási partnerek felé Szolgáltató nem, vagy csak indokolt esetben továbbít.

A Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján tudomásul veszi, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben a Szolgáltató (mint adatkezelő) a Megrendelő által a https://www.prodietix.hu/fizetes lapon kiválasztott pénzügyi partner (mint adatfeldolgozó) részére átadja az alábbiakat: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím. A pénzügyi partner, által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a pénzügyi partner saját honlapján elhelyezett adatvédelmi tájékoztatóban tekinthető meg.

A Szolgáltató a banktól kizárólag a kártyabirtokos nevét és a tranzakció sikerességéről szóló igazolást kapja meg; ezen adatokat pedig kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel; Szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb adatokat nem ismeri, és nem kezeli. A Szolgáltató az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján adatkezelőnek minősül, szállítási, pénzügyi és egyéb partnerei pedig adatfeldolgozóként teljesítik a Szolgáltató és a Megrendelő érdekében a feladataikat. Szolgáltató a partnereivel az adatvédelmi jogszabályokban foglaltak szerint adatfeldolgozói megállapodást köt, és az abban foglaltak betartását a jogszabályokban foglaltak szerint rendszeresen ellenőrzi.

SimplePay kártyás fizetés

Tekintettel, hogy a Szolgáltató jelenleg utánvét, átutalás, és ún. SimplePay kártyás fizetés lehetőséget kínál a Megrendelő részére, jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató (mint adatkezelő) a www.prodietix.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatokat átadja az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., mint adatfeldolgozó) részére: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay adatvédelmi tájékoztatóban tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

XI. Szerzői jogi rendelkezések

A Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalon található tartalmak egyedi tartalmaknak minősülnek. Ennek értelmében a Weboldalon található minden képi, hang- és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt áll. Ezek a Szolgáltató, illetve szerződött partnerei szellemi tulajdona. A Weboldalon található tartalmak felhasználására kizárólag a Szolgáltató, illetve szerződött partnerei jogosultak. A Weboldalon található és oltalom alatt álló tartalmakkal kapcsolatban a szerzői- és iparjogvédelmi jogi jogosultak minden jogot fenntartanak. A jogosulatlan felhasználás büntető-, és polgári jogi következményeket von maga után.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a webáruház kezelőfelületét alkotó szoftvert és egyéb alkotóelemeket (beleértve a kínált termékek fotóit is) szerzői jog védi. A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy nem végez semmilyen tevékenységet, amely bárki számára lehetővé tenné az illetéktelen beavatkozást a webáruház kezelőfelületét alkotó szoftverbe és egyéb összetevőkbe.

A Megrendelő nem jogosult a webáruház kezelőfelületének használata során az annak üzemére hátrányosan kiható mechanizmusokat, szoftvereket vagy más folyamatokat alkalmazni. A webáruház kezelőfelülete kizárólag az eladó többi vásárlójának jogait nem csorbító terjedelemben, és kizárólag rendeltetésszerűen használható.

XII. Panaszok bejelentése, kezelése

Amennyiben a Megrendelőnek akár a Weboldal üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, akár a megrendeléssel vagy a termékekkel kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt a Szolgáltató I.1. pontban megjelölt Központi ügyfélszolgálat elérhetőségein jelentheti be.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az e-mailen tett bejelentéseket archiválhatja.

A Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Megrendelőt tájékoztatja.

XIII. Jogérvényesítés, vitarendezés

A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel, békés úton, szükség esetén közvetítő eljárás (mediáció) igénybevételével törekszenek megoldani.

A Megrendelő peren kívüli panaszait a Szolgáltató az I.1 pontban megadott elektronikus levelezési címen keresztül intézi. A Megrendelő panaszával kapcsolatos eljárás lezárásáról szóló tájékoztatást a Szolgáltató a Megrendelő elektronikus címére küldi meg.

Amennyiben a Megrendelő által a megrendelt terméket érintően tett kifogások a panaszbejelentési eljárás során nem orvosolhatók, továbbá a Megrendelő részéről felmerülő egyéb vitás kérdések a felek közötti tárgyalások során sem rendeződnek, a Megrendelő jogosult igénybe venni az alábbi jogérvényesítési fórumokat, illetve eszközöket.

XIII.1. Online Vitarendezési Platform

A fogyasztónak minősülő Megrendelő és a Szolgáltató, mint vállalkozó közötti alternatív, békés vitarendezés módozatairól és alapvető szabályairól az Európai Parlament és Tanács 2013/11/EU irányelve rendelkezik. Az irányelv elsődleges vitarendezési fórumként az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság által üzemeltetett

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

weboldalon található Online Vitarendezési Platformot jelöli meg.

XIII.2. Békéltető testület

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztónak minősülő Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2131

A megyei békéltető testületek elérhetősége a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek lapon található.

XIII.3. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a Megrendelő a fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. 2017. január 1-től az ilyen panaszokat Magyarországon elsősorban a területileg illetékes járási hivatalok intézik, ezek elérhetősége: http://jarasinfo.gov.hu/.

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

XIV.1. Alkalmazandó jog

A Felek között létrejött szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.

XIV.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Megrendelőre terjed ki. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya nem terjed ki a Szolgáltató pénzügyi és logisztikai partnereire (a fizetést bonyolító pénzintézetre vagy a szállítást végző futárszolgálatra).

A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Megrendelő elfogadta a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeit, továbbá a Megrendelő részére a Szolgáltató visszaigazolta a megrendelést elektronikus úton.

Az Általános Szerződési Feltételek érvényes szövege hatályba lépésének napja az a nap, amely a Weboldalon feltüntetésre került. Az Általános Szerződési Feltételek a Megrendelő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzététel napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek határozatlan időre szólnak és a közzététel napjától hatályosak.


Kérjen tanácsot táplálkozási tanácsadóval

foglalja le ingyenes telefonos konzultáció táplálkozási tanácsadóval