Az internetkapcsolata megszakadt, kérjük, ellenőrizze az internetkapcsolatát, frissítse az oldalt, és próbálja meg újra a műveletet.
Hiba történt a kérése feldolgozása során, kérjük, frissítse az oldalt, és próbálja meg újra.

Általános Szerződési Feltételek

A

www.prodietix.hu

weboldalról nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

 

Hatályos: 2019. 8.1. napjától


 

 

Termékismertetés

A Prodietix magas fehérjetartalmú termékek Franciaországban készülnek, kizárólag a legjobb minőségű természetes alapanyagokból (például tejből, tojásfehérjéből, szójából, tejsavóból). Ezek számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, melyekre az emberi szervezetnek naponta szüksége van.

A Prodietix fehérjediéta sokféle speciális protein-ételt kínál. Ezek nem csak ízletesek, de egészségesek is, és teljesen kiválthatják a szokásos napi étrendet. Több tucat sós vagy édes ételféleség közül lehet választani: levesek, rántották, tészták, kenyér, kekszek, hideg és meleg italok, palacsinta, smoothie, krémek, sütemények. Ezek megfelelnek a vonatkozó nemzeti és közösségi (Európai Unió) szabályozásnak is, a Szolgáltató ISO 22000 és 22000 FSSC tanúsítványokkal rendelkezik. A Prodietix fehérjetartalmú ételek könnyen elkészíthetők, a sokféle recept pedig élvezhetővé teszi a diétát.

A Prodietix diétás programok hossza kortól, nemtől, jelenlegi testsúlytól, és az elérni kívánt testsúlytól függ. Minél többet kíván leadni valaki, annál hosszabb diétás program kiválasztása javasolt. Minden diétás program három szakaszból áll. Az első fázisban a napi étrend csak fehérjetartalmú ételekből és a megengedett zöldségekből áll. Ezt a fázist „súlycsökkentésnek” nevezhetjük, mivel beindul, illetve létrejön a ketózis nevű folyamat. A súlycsökkenés ebben a fázisban a leginkább szembetűnő, ideális esetben 2–3 kg leadása sikerülhet hetente. A második „stabilizáció” fázis, és a harmadik „rögzítés” fázis legfőbb célja a jojó-effektus megelőzése, így fokozatosan visszatérhetünk a hétköznapi étkezésekhez, a szénhidrátok és zsírok fokozatosan újra bevonhatók. Ha azonban a diéta már az első fázisban véget érne, amikor a szervezet még nem szokta meg a szénhidrátok és a zsír bevitelét, akkor nagy mennyiségben állítana elő a szervezet inzulint, hogy a hirtelen megjelent energiát a „rosszabb időkre” tárolhassa. Ez ún. jojó-effektushoz vezet. A Prodietix fehérjediéta egy hatékony és egészséges fogyókúra-módszer garantált eredménnyel – ha a szabályait pontosan követik.

Preambulum

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) célja, hogy Megrendelők számára közérthetően és átlátható módon szabályozza a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszonyt, és tájékoztatást nyújtson a megrendelést érintő egyéb feltételekről, körülményekről. A jelen Általános Szerződési Feltételek egyes feltételei a jogszabály alapján nem vonatkoznak a végfelhasználónak nem minősülő Megrendelőkre (az ún. Viszonteladókra), amit jelen Általános Szerződési Feltételek esetenként külön is jelöl.

A végfelhasználói minőségre való figyelemfelhívás elmaradása nem keletkeztet (a végfelhasználónak nem minősülő Megrendelők vonatkozásában a végfelhasználókéval azonos védettséget biztosító) fogyasztói jogállást. Így pl. a viszonteladással foglalkozó vállalkozók vagy cégek– önmagukat a megrendelés során fogyasztóként feltüntetve– nem kérhetik a területi Békéltető Testület eljárását, vagy nem gyakorolnak pl. ún. indoklás nélküli elállási jogot sem.

Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások vonatkoznak, a Ptk-ban foglalt rendelkezések pedig külön kikötés nélkül is irányadók.

A Weboldalon keresztül történő termékértesítés, illetve szolgáltatásnyújtás során létrejött jogviszony nyelve a magyar. A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket a hatályos jogszabályok előírása szerint teszi közzé a Megrendelő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban, a Weboldal nyitólapjáról elérhetően, az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével, megőrzésre alkalmas módon.

I. Általános információk

I.1. Szolgáltató adatai

A Szolgáltató cégneve:                                Prodietix, s.r.o.

A Szolgáltató képviselőjének neve:               Miroslav Mlejnek ügyvezető (Kézbesítési megbízottja: Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda, 1061 Budapest, Andrássy út 11.)

A Szolgáltató székhelye:                              Cseh Köztársaság, 170 00, Prága, Bubenská 43

A Szolgáltató telefonszáma:                         +36 30 1636 123

A Szolgáltató e-mail elérhetősége:                info@prodietix.hu

A Szolgáltató az Interneten:                          https://www.prodietix.hu

A Szolgáltató adószáma:                             268 34 871

A Szolgáltató EU adószáma:                        CZ268 34 871

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Iroda és levelezési címe:                              1062 Budapest, Andrássy út 100.

Telefon:                                                      +36 30 1636 123

E-mail:                                                        info@prodietix.hu

Az ügyfélszolgálat munkanapokon, munkaidőben 9 -17 óra között hívható.

 

I.2. Tárhelyszolgáltató adatai

Tárhelyszolgáltató neve:                              Ing. Ján Forgáč (egyéni vállalkozó)

Tárhelyszolgáltató székhelye:                       Tesaříkova 1022/5, 102 00, Praha 10 – Hostivař, IČO: 71909788

Tárhelyszolgáltató e-mail elérhetősége:        info@artfocus.czjforgac@gmail.com

 

I.3. A jelen ÁSZF alapfogalmai

Weboldal:                           a Szolgáltató által üzemeltetett hivatalos weboldal, beleértve annak minden aloldalát is (www.prodietix.hu)

Szolgáltató:                        a Weboldal üzemeltetője, a Weboldalon kínált terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó I.1. pontban meghatározott jogi személy.

Termék:                              a Weboldalon a Szolgáltató által kínált, és megrendelése esetén elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében értékesített termék, amelyhez a Megrendelő egyedileg fér hozzá.

Szolgáltatás:                       a Weboldalon a Szolgáltató által kínált, és megrendelése esetén elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a Megrendelő egyedileg fér hozzá.

Megrendelő:                       az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a Szolgáltató által a Weboldalon kínált termék megvásárlása, vagy szolgáltatás igénybevétele érdekében a Szolgáltatóval bármely formában (pl. távollévő felek között elektronikus eszköz igénybevételével, akár ráutaló magatartással is) szerződést köt, és ennek keretében terméket vásárol és/vagy szolgáltatást vesz igénybe, valamint a jelen ÁSZF-et és a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóját tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Megrendelő természetes személy vagy jogi személy is lehet.

Fogyasztó:                          az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes (vagy a kialakult bírói gyakorlat tükrében jogi személy), aki (/amely) a Weboldalon megrendelt terméket és/vagy igénybe vett szolgáltatást kizárólag saját fogyasztására vagy felhasználására, önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljárva, a termék/szolgáltatás továbbértékesítésének szándéka nélkül vásárolja meg, veszi igénybe.

Viszonteladó:                     az a kiskereskedelmi tevékenységet végző Megrendelő, aki a Weboldalon megrendelt terméket és/vagy igénybe vett szolgáltatást lényeges átdolgozás nélkül önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körében, saját nevében, saját javára és felelősségére harmadik személy részére értékesíti.

Kormányrendelet:               a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

„Geoblocking” rendelet:     Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról.

Számviteli tv.:                     2000. évi C. törvény a számvitelről.

Ptk.:                                    2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

Fgytv.:                                1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről.

 

I.4. A Szolgáltatás általános bemutatása

A Szolgáltató a Franciaországban működő Prodietic fehérjediéta termékek hivatalos magyarországi forgalmazójaként a Weboldalon keresztül Prodietix néven kínál fehérjediéta termékeket, és más márkatermékeket a végfelhasználónak minősülő Megrendelők részére. A Szolgáltató a Weboldalon keresztül a Prodietix fehérjediéta termékeken kívül eső egyes élelmiszereket és az élelmiszerek előkészítését könnyítő konyhai eszközt (pl. Prodietix Shaker) is forgalmaz, valamint recepteket tesz közzé.

A Szolgáltató által a Weboldalon keresztül történő szállítási lehetőségek és díjak kizárólag Magyarország területén érvényesek. Ha valamely terméket a Megrendelő kérésére a Szolgáltató Magyarország területén kívülre szállítja, úgy a csomagolással és az áru leszállításával kapcsolatos költségek egyedileg kerülnek meghatározásra, beleértve a termék vonatkozásában megfizető adókat és más költségeket is. Eltérhetnek ugyanis az adóterhek, melyek vonatkozásában a Szolgáltató többletteher vagy költség viselésére nem kötelezhető.

A Szolgáltató által a Weboldalon kínált termékeket, szolgáltatásokat jogképességgel rendelkező jogi személyek, illetve 14. életévüket betöltött vagy annál idősebb természetes személyek vehetik igénybe. Ha a Megrendelő már 14 éves elmúlt, de a 18. életévét még nem töltötte be, akkor természetes személy Megrendelőként a szüleivel vagy egyéb törvényes képviselőjével együtt a jelen Általános Szerződési Feltételek értelmezését követően használhatja a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalt.

II. Regisztráció

II.1. Böngészés

A Weboldal böngészésének nem feltétele az előzetes regisztráció.

II.2. A számlázási cím regisztrációja

A termékek megrendelésének nem feltétele, hogy a Megrendelő előzetesen regisztrálja a számlázáshoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatait a Weboldalon. A regisztráció egyik kényelmi előnye az, hogy a visszatérő Megrendelők mentesülhetnek későbbi megrendeléseiknél az adataik újbóli megadásától. A regisztrált Megrendelők rendelése eltárolódik, új rendeléshez elegendő csak egyes termékeket törölni, kicserélni, vagy újakat hozzáadni.

További előnye a számlázási cím regisztrációjának, hogy a Weboldalon kínált termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban felmerült fogyasztói panasz esetén a Szolgáltató könnyebben tud kapcsolatba lépni a Megrendelővel. Így a Szolgáltató az esetleges fogyasztói igényt is gyorsabban, hatékonyabban lesz képes teljesíteni.

A regisztráció során megadott adatokat a Weboldal eltárolja, és a https://www.prodietix.hu/kosar oldalon kitöltendő „Számlázási cím” alatti rovatokat automatikusan fogja ezekkel kitölteni. Az adatok módosítása bármely megrendelés során egyedileg is lehetséges, az adatok egyszerűen átírhatók. A regisztrációval kapcsolatos bővebb leírás a https://www.prodietix.hu/a-regisztracio-elonyei oldalon olvashatók.

A Szolgáltató a https://www.prodietix.hu/szemelyes-adatok-kezelesenek-feltetelei oldalon az adatvédelmi tájékoztatóban kifejtetteknek megfelelően a legutolsó rendelés napjától számított 2 (kettő) évig őrzi a Megrendelő adatait.

A számlázási cím regisztrációja során bekért adatok:

II.2.1.1. Felhasználói adatok: e-mail cím, jelszó

II.2.1.2.  Számlázási cím adatai: teljes név, vezetéknév külön is, telefonszám (nem kötelező), irányítószám, utca, házszám, város.

 

II.3. A szállítási cím regisztrációja

Ha a Megrendelő más névre és címre kéri a terméket szállítani, mint ahová a számlát kéri kiállítani, úgy a https://www.prodietix.hu/regisztracio lapon a számlázási cím melletti jelölőnégyzet pipálásával ezt jelölheti („A szállítási cím eltér a számlázásitól”). Ez esetben megadhatja a számlázási címtől eltérő szállítási cím adatait.

II.3.1.     A szállítási cím regisztrációja során bekért adatok – a szállítási cím adatai: teljes név, vezetéknév külön is, telefonszám, irányítószám, utca, házszám, város;

II.3.2.     Amennyiben a Megrendelő szállítási adatai megegyeznek a fent megadott számlázási adatokkal, úgy a jelölőnégyzet érintetlenül hagyása mellett a Weboldal szállítási cím adatként a számlázási cím adatként megjelölt adatokat használja fel.

 

II.4. Céges megrendelések

https://www.prodietix.hu/kosar oldalon a „Cég számára vásárolom” jelölőnégyzet bepipálásával (a megrendelt termékek és a számlázási cím alatt) láthatóvá válik a „Vállalat adatai” rovat, amelyben kitölthetők (kötelező jelölés nélkül) az alábbiak: „Cégnév”, „A rendelés belső száma”, „Cégjegyzék szám”, „Adószám”. A Szolgáltató nagykereskedelmi tevékenységgel nem foglalkozik, így nem vizsgálja a Megrendelő viszonteladói szándékát sem.

III. Megrendelés

III.1. A megrendeléshez kapcsolódó általános információk

A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetők meg. A megrendelt termékeket logisztikai partnereink kézbesítik. A Megrendelők kényelme érdekében a logisztikai partnerek és szállítási feltételeik a https://www.prodietix.hu/szallitasi-lehetosegek lapon is feltüntetésre kerülnek. Ezek frissítése a logisztikai partner tájékoztatása alapján történik, naprakészségükért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Weboldalon történő megrendelést követően a megrendelésnek a Szolgáltató általi visszaigazolásával elektronikus úton kötött szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között. A szerződéskötés napja a megrendelés visszaigazolásának napja.

Az elektronikus úton létrejött szerződés nem minősül ún. „írásbeli szerződésnek”, de megrendelést és a visszaigazoló e-mailt a Megrendelő későbbi tájékozódása, esetleges jogérvényesítésének hatékonyabb lebonyolítása, valamint a Számviteli tv. által előírt kötelezettségek teljesítése érdekében a Szolgáltató a megrendeléstől számított 6. naptári év utolsó napjáig a Webshop adatbázisában megőrzi. A Megrendelő az ügyletről kap egy papír alapon kinyomtatott számlát. Jelen rendelkezést azonban nem lehet kiterjesztően értelmezni, többek között a polgári jogi elévülés szabályai vonatkozásában sem.

A Weboldalon történő megrendelés feltétele, hogy a Megrendelő megismerje és magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, valamint elismerje, hogy a Szolgáltató a Kormányrendelet értelmében a szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint a Megrendelő a Weboldal menüelemeit, és jelölőnégyzeteit használva megjelöli a megrendelni kívánt terméket, majd a szükséges adatok megadásával és a fizetés, valamint a szállítás módjának kiválasztásával, végül a „Rendelés elküldése” gombra kattintással a termékek megvásárlására irányuló jognyilatkozatot, kötelező vételi ajánlatot tesz.

A megrendeléssel létrejött szerződés alapján a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli az általa kiválasztott és megrendelt szolgáltatás tekintetében. A Szolgáltató azon tényre, amely szerint a megrendelés a Megrendelő fizetési kötelezettségét keletkezteti, egyértelműen megfogalmazott felirat formájában (”Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés”) is felhívja a Megrendelő figyelmét a Megrendelés gombra történő kattintáskor. Amennyiben ezen tájékoztatást a Megrendelő megismerte és annak tartalmát magára nézve kötelezőnek elfogadja, az elfogadást jelentő gombra kattintva véglegesítheti megrendelését.

Az elektronikus úton kötött szerződés tekintetében a szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik. Ez a rendelkezés nem érinti a „Geoblocking rendelet” területi és nyelvi megkülönböztetésre vonatkozó tilalmát. A Weboldalt bárki használhatja és azon megrendelést kezdeményezhet, aki érti annak nyelvét, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, különös tekintettel a fizetési lehetőségekre és a szállítási feltételekre.

III.2. A Megrendelés menete

A Megrendelő kényelme érdekében a https://www.prodietix.hu/regisztracio lapon számlázási cím regisztrálható.

III.2.1. Bejelentkezés

Amennyiben a Megrendelő már regisztrálta adatait a Weboldalon, úgy célszerű a termékek kiválasztása előtt bejelentkeznie, megkönnyítve ezzel a megrendelő űrlap kitöltését.

Ha a Megrendelő jogi személyként vásárol, úgy a https://www.prodietix.hu/kosar lapon a megrendelés véglegesítéséhez szükséges számlázási és szállítási adatokat követően jelölheti a „Cég számára vásárolom” jelölőnégyzetet. Az ennek hatására megjelenő szövegmezőkbe értelemszerűen beírhatja a céges adatait. Megrendelő azonban viszonteladóként nem minősülhet fogyasztónak, így a fogyasztóvédelmi szabályok, illetve jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései sem vonatkoznak rá.

III.2.2. Termékcsoportok

Megrendelő az alábbi Termékcsoportok közül választhat termékkategóriát:

  • Diétás programok: a kiválasztott fogyókúrás program egy-egy fázisának és jellegének megfelelő számú tasak az adott fogás elkészítéséhez szükséges alapanyaggal.
  • Kóstolók: néhány előre kiválogatott fogás (pl. 4, 8, vagy 12 tasak) a diétás programokból.
  • Kiegészítő termékek: konyhai kiegészítők (pl. Prodietix Shaker 300ml-es edény), kiegészítő ételek (pl. Shirataki tészta 360g), és étrendkiegészítők (pl. Prodietix Psyllium 100g oldható rost).

Ezeken kívül választhatók még a fogyókúrás programot kiegészítő további fogások és élelmiszerek, pl. krémek és pudingok, zabpehely, forró italok, hideg italok, smoothie-k és koktélok, sütemények, palacsinták, omlettek, levesek, kenyér, kekszek és pékáruk, nugget-ek, burgonyapürék, tészták és mártások, rudak…

III.2.3. A termékek kiválasztása

A Szolgáltató fő termékei a fogyókúrás programok, és ezek ún. „Fázisai”, melyek a Weboldal nyitólapján kissé lejjebb görgetve közvetlenül elérhetők. A fázisok és más termékcsoportok közötti váltás, valamint az egyéb termékek, és élelmiszerek közötti válogatás legegyszerűbben a baloldali oszlop elemeire kattintva valósítható meg.

A Megrendelőnek leginkább megfelelő diéta kiválasztását segíti a narancsszínű „programok szűrése” gomb a Weboldal jobb oldalán. Erre kattintva megjelenik néhány legördülő menüt tartalmazó szűrő („Diéta típusa”, „Kinek”, „Súlycsökkentés”, „Diéta hosszúsága hetekben”). Ezeket értelemszerűen beállítva, és a zöld színű „Szűrés” gombra kattintva a Weboldal felkínál egy vagy több, a beállított fogyási cél elérésére alkalmas termékcsomagot. Jellemzően valamelyik fogyókúrás program valamelyik fázisához tartozó fotó jelenik meg itt, a naponta elfogyasztandó adagok számával, valamint a vételárral. A fotó általában az ételadagok tasakjainak nyitott gyűjtődobozát használja illusztrációnak, a kiszállításra kerülő termék megjelenése ettől eltérhet. Kattintással a Megrendelő részletes termékismertetőt olvashat, a szöveg alatt pedig a termék vételárát, és a megvásárlást indító gombot láthatja.

Egy-egy program valamely fázisa több héten át tart. A program adott fázisába tartozó napi menü több étkezésből, egy napi elfogyasztható mennyiség pedig több adagból áll. Egy adag általában egy tasakot jelent a diétában.

A következő oldal választási lehetőséget kínál, hogy az adott típusú diéta keretein belül a Megrendelő a saját ízlése szerint állíthassa össze a menüt. Ha a Megrendelő nem kíván a választással bajlódni, a „Választás kihagyása” vagy a „kitöltés minta menüvel” gombok valamelyikére kattintva léphet tovább. A „kitöltés minta menüvel” gomb hatására a Weboldal egy automatikusan összeválogatott menüt helyez a kosárba, a megrendelés véglegesítése előtt ez még módosítható.

A Megrendelő ezután tovább válogathat a termékek között. Bármelyik további termék nevére vagy fotójára kattintva a Megrendelő leírást talál (a termék tulajdonsága, elkészítési módja, kiszerelési egysége, részletes tápértékadatok, allergének, stb.), mely segíti a szándékának megfelelő termék kiválasztását, és megkönnyíti a megrendelés melletti döntést.

A termékeket a „kosárba teszem” gombra kattintva lehet egy megrendeléshez rögzíteni, így egy virtuális kosárba kerülnek a kiválasztott termékek. A Megrendelő a Weboldal bármely lapjáról a megrendelés áttekintő oldalára jut a „Kosár” gombra kattintással. Itt beállíthatja, hogy egy-egy termékből milyen darabszámban kíván rendelni, valamint bármikor felülvizsgálhatja, hogy mely termékek találhatók a virtuális bevásárlókosárban, és változtathat a kosár tartalmán.

III.2.4. A Kosár

A „Kosár” gombra kattintva a Megrendelő láthatja a kiválasztott termékeket, ezek árát, darabszámát, valamint lejjebb görgetve a fizetendő végösszeget. A darabszám és a bruttó ár a Weboldal más lapjain barangolva is követhető: a Weboldalon (jobbra fent) a „Kosár” felirat melletti számlálók mutatják ezeket.

A Weboldalon feltüntetett termékek értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) hatálya alá eső tevékenységnek minősül. Ennek megfelelően a Weboldalon feltüntetett árak bruttó árak. Ha a termék leírásából más nem derül ki, akkor a feltüntetett árak egységárnak tekintendők. A termék mellett feltüntetett bruttó egységárak tartalmazzák az Áfa tv.-ben előírt 27%-os ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz